Promotii produse

Participa la Concurs in perioada 1.03.2017 - 1.08.2017 si la cumpararea unui schimb de ulei 4-5 L minimum, vei avea transportul gratuit.

Mentioneaza atunci cand comanzi"PENTRU CONCURS".

Citeste Regulamentul concursului pe facebook yaccoromania sau pe facebook yaccoracingromania

REGULAMENTUL CONCURSULUI

CONCURS PILOT YACCO RACING
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CONCURSULUI
Concursul PILOT YACCO desfasurat pe pagina de facebookhttps://www.facebook.com/yaccoracin..., pagina de Facebook a echipei YACCO RACING ROMANIA (PANREUSS IMP-EX srl), este organizat de
S.C. PANREUSS IMP-EX SRL. (denumită în prezenta „Organizatorul”), cu sediul în București, Sos. Mihai Bravu 473, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/1165/1993, având C.U.I 3342822.
Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte toţi termenii şi toate condițiile Regulamentului Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Concurs”).
Regulamentul este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin afișare pe paginawww.yaccoracing.ro, fiind disponibil oricărui participant.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe pagina de facebook www.facebook/Yaccoracingteam.
SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursurile sunt organizate şi se desfăşoară pe teritoriul României pe pagina de facebook www.facebook/Yaccoracingteam
SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
Concursul va incepe pe data de 03.03.2017 la ora 16:00 si se va incheia pe 01.07.2017 la 16:00.
SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
La acest Concurs pot participa atat persoane fizice cat si juridice (daca isi desemneaza un reprezentant) , cetăţeni ai Uniunii Europene, cu vârsta peste 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursurilor), care au domiciliul sau reşedinţa în România pe toată perioada de desfășurare a Concursului și pe perioada de revendicare a premiului câștigat, cat si permis de cu vechime de minim 12 luni pana pe 19.08.2017.
La Concurs nu au dreptul să participe angajaţii societăţiilor PANREUSS IMP-EX SRL şi nici ai celorlalte societăţi comerciale implicate în această acţiune, precum şi niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră).
În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat (participantii s-au inscris la Concurs cu mai multe conturi), Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage participanţilor premiul obţinut ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Concurs până la încheierea acestuia.
SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Participantii trebuie sa:
Dea LIKE paginii www.facebook/Yaccoracingteam
Dea SHARE paginii www.facebook/Yaccoracingteam (cu setarea public ca sa putem verifica)
Sa faca dovada achizitionarii unui schimb de ulei (minim 4 litri), de pe paginawww.yacco-lub.ro(livrare gratuita pentru participantii la concurs) ,www.emag.ro, de la numarul de telefon 0722.320.725, de la distribuitorii autorizati sau de pe pagina noastra de FACEBOOK.
Pentru a face dovada respectarii pasilor descrisi anterior, este nevoie sa trimita la adresaconcurs@yacco-lub.rodovada achizitionarii unui schimb de ulei.
Castigatorul va fi extras pe data de 02.07.2017 prin tragere la sorti.
SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIULUI ACORDATE ÎN CADRUL CONCURSULUI
Premiul concursului va fi o masina de curse (Renault Megane 225 RS), echipament de curse si taxa de concurs, pentru a participa la a 3-a etapa a ROTAC 17 (Romanian Time Attack Challenge) desfasurata pe circuitul MotorPark Romania de la Adancata, jud. Ialomita, in data de 19.08.2017. Castigatorul nu va avea acces pe pista fara a fi insotit de un pilot Yacco Racing TEAM
astigatorul premiului se va prezenta pentru revendicarea premiului in data de 19.08.2017 la circuitul MotorPark Romania de la Adancata, jud. Ialomita, la ora 8:30.
Premiul nu va putea fi schimbat cu contravaloarea lui in bani sau alte produse ori servicii decat cele comunicate initial.
Premiul va fi inmanat castigatorului de catre organizatorul concursului.
Validare câștigător:
Câştigătorii vor fi contactaţi de două ori, pe pagina lor de Facebook, sau prin metoda folosita la inscriere (telefon, mail) în zile diferite, la intervale orare diferite pentru a se realiza următoarele: identificare, validare si comunicarea modalităţii de primire si folosire a premiului.
În situaţia în care la momentul validării câştigătorul declară că nu acceptă premiul sau nu poate fi contactat conform celor menţionate mai sus, acesta va fi decăzut din drepturi, urmând a se apela la rezerve în ordinea desemnarii lor.
În faza validării: câştigătorul va comunica operatorului datele personale pentru validare. Datele personale necesare validării telefonice sunt: nume şi prenume, data naşterii, sex, serie şi număr BI/CI, un număr de telefon alternativ, adresa şi localitatea din BI/CI.
În faza recepţionării premiului:
Datele personale necesare validarii telefonice sunt: nume si prenume, CNP, serie si numar BI/CI, un numar de telefon alternativ, adresa e-mail, adresa domiciliu, serie si numar permis de conducere, data obtinerii categoriei B.
Datele personale vor fi menţionate şi pe procesul verbal de predare-primire pe care câştigătorul îl va primi de la reprezentantul Organizatorului.
Vor fi invalidaţi câştigătorii în următoarele cazuri:
Câştigătorul nu respectă termenii şi condiţiile acestui Regulament;
Câstigătorul nu poate fi contactat pentru validare conform termenelor menţionate în prezentul Regulament;
Câştigătorul nu poate dovedi sau nu doreste să dovedească reprezentantului Organizatorului identitatea şi vârsta cu ajutorul unui document valid (CI/BI), care să ateste că participantul avea minimum 18 ani împliniţi la data începerii Concursului;
Participantul este minor la data începerii / participării la Concurs conform verificării efectuate de reprezentantul Organizatorului în momentul contactării telefonice;
SECŢIUNEA 7. RĂSPUNDERE
Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea prezentului Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Concurs datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă sau internet, intemperii, anularea cursei, etc.
Prin înscrierea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Concursului, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs.
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi.
SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participanţilor la concursuri le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, inclusiv drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.
Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Concursului de la câştigătorii de premiu:
- nume şi prenume
- sex
- serie
- număr BI/CI
- un număr de telefon alternativ (daca este cazul)
- adresa şi localitatea din BI / CI SI adresa la care doreşte să îi fie livrat premiul. (daca este cazul)
Organizatorul va respecta dispozițiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.
SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Concursurile pot înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa.
SECŢIUNEA 10. LITIGII
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezentul Concurs se primesc în scris, la adresa S.C. PANREUSS IMP-EX SRL. , București, Sos. Mihai Bravu 473, România de către Organizator.
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.Click aici pentru detalii.
De acord